58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

Trwa przetwarzanie danych...

58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

  • Dane do umowy
  • Wybór wariantu
  • Oświadczenia i zgody
  • Podsumowanie
PodsumowanieKwota
NNW Student / Słuchacz
Razem 0.00 PLN

Kwota 0.00 PLN

Oświadczenie

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Jest ubezpieczeniem dla studentów, doktorantów, słuchaczy oraz pracowników szkół wyższych, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków;
  • Nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów;
  • Obejmuje ochronę udzielaną przez okres 12 miesięcy;
  • Może być rozszerzone o ubezpieczenie OC tylko w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Adres email

Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Studenta / Doktoranta / Słuchacza / Pracownika placówki

?
?
?
?

Adres do korespondencji

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Oświadczam, że w dniu złożenia wniosku jestem

Czy rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk?

Wybierz odpowiedni wariant

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Oświadczenia

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 17 sierpnia 2018 r. (dalej OWU), z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Generali T.U. S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (dalej: „Towarzystwo”), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykonywania zawartej umowy. Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że Towarzystwo jest administratorem moich danych osobowych. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych.

Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

Zgody marketingowe

Od 25 maja 2018 roku stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Podsumowanie

Ubezpieczający

bezpieczni.pl