58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

Trwa przetwarzanie danych...

58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

  • Dane do umowy
  • Wybór wariantu
  • Oświadczenia i zgody
  • Podsumowanie
PodsumowanieKwota
NNW Przedszkole/Szkoła
Razem 0.00 PLN

Kwota 0.00 PLN

Oświadczenie

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków dla dzieci w wieku od 4 miesiąca do 25 roku życia;
  • Obejmuje ochronę udzielaną przez okres 12 miesięcy;

Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Adres email

Dane Ubezpieczającego / Dane Rodzica / Dane Opiekuna Prawnego

?
?
?
?

Adres do korespondencji

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Dane Ubezpieczonego / dane dziecka

Ubezpieczony 1

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 2

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 3

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 4

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 5

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 6

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 7

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 8

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 9

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Ubezpieczony 10

?

Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz odpowiedni wariant

Wybierz odpowiedni wariant

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Oświadczenia

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 17 sierpnia 2018 r. (dalej OWU), z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Generali T.U. S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (dalej: „Towarzystwo”), moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, zawartych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykonywania zawartej umowy. Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że Towarzystwo jest administratorem moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych.

Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich / mojego dziecka danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich / mojego dziecka danych oraz ich poprawiania.

Zgody marketingowe

Od 25 maja 2018 roku stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Podsumowanie

Ubezpieczający

Ubezpieczeni

Podsumowanie Kwota

Kwota przed rabatem

0.00 PLN

Rabat 10%

-0.00 PLN

Razem

0.00 PLN

bezpieczni.pl